Prislista

 • Funktionsmedicin 950 kr /50 min
 • Lymfmassage 1245 kr / 80 min
 • Aromamassage 850 kr / 40 min
 • Coachning 950 kr / 50 min
 • Rådgivning som tillval 100 kr
 • Konsultation 20 min Kostnadsfritt

Vid konsultationen analyserar vi vad du behöver och bygger en behandlingslösning. Du får en offert på investeringen och ingenting är bindande innan du accepterat denna.

 

COACHNING

Skillnaden mellan rådgivning och coachning

Rådgivningen syftar till att analysera, komma fram till en slutsats och se en helhet kring vilken väg du ska ta. Coachning handlar om att synliggöra de hinder du själv sätter upp och hur du ska ta dig från A till B genom eget arbete.

Syftet med coachning

Kärnan inom coachning är att utvecklas genom att använda en process och metod att öppna upp för nya möjligheter, hitta svar, inre motivation och mening, medvetandegöra och eliminera hinder, ge stöd och fokus  samt skapa resultat.

Du bokar en kostndsfri konsultation / kartläggningssamtal på ca 45 min. (Behovsanalys värde: 995 kr) Vi bekantar oss och vi får veta lite mer om varandra. Detta tillfälle är till för att du ska känna dig bekväm med mig som coach. Vi ska arbeta tillsammans under tid och det är viktigt att kemin mellan oss stämmer. Du får då möjligheten att bestämma om du känner dig bekväm med att anlita mig. Ingenting som är bindande medföljer denna kontakt. Beslutat att fortsätta ligger helt hos dig.

Från nuläge till önskat läge på 4 månader

 • Behovsanalys av arbete/karriär- eller familjesituation
 • Målformulering
 • Utformning av förändringstrappa
 • Analys och utvärdering
 • Resultat och justeringar
 • Avslutande session

Caochningsalternativ

 • Zoom
 • Messenger Facetime (Chrome på dator)
 • Messenger Facetime (Iphone/Ipad)
 • Telefon

Följer etiska riktlinjer och professionell standard enl. ICF

 • Som din coach har jag tystnadsplikt
 • Jag blir ditt bollplank
 • Jag ger dig inga färdiga lösningar
 • Du får verktygen att hitta din väg
 • Du lär dig att omsätta dina visioner till verklighet 

De 11 kärrnkompetenserna enl. ICF

 1. Etik och professionalitet
 2. Förtroende och närhet
 3. Aktivt lyssnande
 4. Direkt kommunikation
 5. Utforma handlingar
 6. Framsteg och ansvarstagande
 7. Coachingöverenskommelse
 8. Coachingnärvaro
 9. Kraftfulla frågor
 10. Skapa medvetenhet
 11. Planera och sätta mål

COACHNING GER HÄLSA

Coachningstrenden får ökat bränsle av den ökade konkurrensen i yrkeslivet. Idag krävs inte bara utbildning och bra referenser för att nå framgång i karriären. Lika viktigt är ett starkt ”Jag AB”. Man behöver en egen, personlig varumärkesstrategi med marknadsförings- och investerings planer för sig själv. Ibland är det svårt att själv komma fram till konkurrensmedel som: ”Hur kan jag förädla mina personliga talanger och stärka mitt varumärke?” och ”Vilka investeringar kan jag göra i mig själv för mer personlig framgång inom de närmaste åren framöver?”. Du kan ta hjälp av en coach för att hitta svaren.
 
Många företag ser Coaching som en investering i sina anställda för att de ska fortsätta vara friska, produktiva och utvecklas i sin roll eller gå vidare till nya utmaningar internt.

 • Det sitter i huvudet – tankens kraft

 • Livets 7 Nycklar för lyckad förändring

 • Frihet är en inställning

 • Förebygg utmattning & vägen tillbaka

FRISKVÅRD ÄR AVDRAGSGILL

Enligt skatteverket räknas all mental träning och stresshantering som friskvård.

Här erbjuds förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande friskvård samt coachning.

 • All sorts coachning
 • Reiki healing

KOSTTILLSKOTT

Vi rekommenderar kosttillskott från Alpha Plus och om du tar kontakt, får du en rabattkod som du kan använda vid köp. Följ oss på våra sociala medier för automatisk tillgång till rabattkoden.

FUNKTIONSMEDICIN / ENERGIMEDICIN

Energimedicin är ett samlingsnamn för de läkande alternativa tekniker som behandlar nervsystem, kropp, mentalt, känslomässigt och själsligt för att skapa balans och läkning. Energimedicin är välgörande vid olika symtom som stress, oro, smärta, trötthet, ömhet i kroppen, relationsproblem, sorg och negativa mönster. Under behandling frigörs negativa energimönster och blockeringar ur ditt system, energi och flöde frigörs så att din kropp och din själ kan börja läka sig själv.

Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund identifierar och behandlar underliggande orsaker till kroniska sjukdomar och symtom samt orsakerna bakom dessa.Vi ersätter inte den traditionella medicinen vars fokus är att dämpa symptom.  Kroppen har en stor förmåga till självläkning när den får rätt förutsättningar som skapas av balans. Obalanser skapar ofta följande problem:

 • metabola sjukdomar
 • övervikt
 • autoimmuna sjukdomar
 • IBS och övriga mag-tarmpatologier
 • inflammatoriska tillstånd
 • fibromyalgi
 • kronisk trötthet
 • kognitiva nedsättningar
 • hypo- och hypertyreos
 • hudåkommor
 • allergier
 • astma

Funktionsmedicin använder holistiska lösningar som livsstilsförändring, näringstillskott, rörelse, sömn och livssituation. Det är viktigt att ta hänsyn till varje individs genetiska förutsättningar, men framför allt hur livsstilens grundpelare kan stödja kroppens egen läkningsprocess vid sjukdom:

 1. Kost och näring
 2. Motion
 3. Sömn
 4. Stresshantering
 5. Relationer

Behandling vid många av de ovannämnda sjukdomarna och symtomen sker med hjälp av individuellt anpassade program för kost. och näringsitag, livsstilsvanor och egenvård. Programmet sträcker sig över 3–6 månader och du förpliktigar dig till att följa programmet för att få ett önskat resultat. Tjänsten funktionsmedicin är en rådgivande, coach och mentor under behandlingsperioden.

LYMFMASSAGE

Lymfmassage är effektiv metod som förbättrar funktionen i lymfsystemet. Det ger goda resultat vid svullnader i armar och ben eller trötthetssymptom. Massagebehandlingen består av djupandning, lätta tryck och strykningar i lymfflödets riktning som stimulerar transporten av överskottsvätska och slaggprodukter ut ur kroppen. De olika teknikerna i lymfmassagen hjälper både till att lossa på kompakt bindväv och öka lymfflödet. Lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad. Därför är behandlingen upplagd för att skapa lugn och hjälpa dig att slappna av på djupet. Alla kan ha fördelar med en lymfmassage men särskilt viktig är det för dig som fått lymfknutor bortopererade eller om du genomgått strålbehandling. Omfattande operationer kan ge ödem primärt eller sekundärt, fibromyalgi och trötthetssyndrom kan också ha stor glädje och nytta av lymfmassagen.

Tecken på att ditt lymfsystem kan behöva lite extra omhändertagande är om du:

 • Känner dig tung och svullen
 • Ständigt är trött
 • Upplever en mental dimma och trötthet
 • Ofta drabbas av förkylningar och infektioner
 • Har värk och smärta
 • Har torr hy med utslag och eksem
 • Har domningar och pirrningar i armar och ben.

AROMAMASSAGE

De två huvudsakliga åtgärderna är att stimulera det parasympatiska systemet och avslappning av det sympatiska systemet på samma gång. Kroppen har inget annat val än att slappna av. Genom att kombinera essenserna av örter, blommor och träd kan läkning ske på en känslomässig nivå vilket är en förutsättning för att läka kroppen från utmattningssyndrom.

 • Känner du stress
 • Drabbas du av ledsenhet utan att förstå varför
 • Känner du dig inträngd i ett hörn känslomässigt
 • Känner du ångest och oro
 • Är du handlingsförlamad och kan inte förmå din att göra det du egentligen vill

REIKI HEALING

Varje Reikibehandling är unik och kan kombineras med rådgivning, aromamassage och / eller coachning.

 • Har du ont
 • Behöver du rensa ut det gamla för att ta in det nya
 • Har du obalanser i kroppen
 • Behöver du ”starta om”

Hemsidor

Jag bygger sidor i Word Press och du får en offert på det arbete du önskar få utfört. Alla offertpriser är statiska och du kommer inte att få överraskningar i form att tillägg eller påslag. Om arbetet kräver mer än uppskattad tid, står jag för den kostnaden.

Business lady Boot Camp™

 • Bli expert inom ditt specifika område
 • Skapa det liv och det företag du vill ha
 • Skapa ett varumärke som sticker ut
 • Skapa en väntelista med människor som gärna vill arbeta med dig
 • Bygg en fantastisk och professionell webbplats med en gör det själv-budget
error: Content is protected !!