Tjänster

Alla bokningar sker via kontaktsidan.

Önska det, dröm det, gör det! 

 

coachning

Coachning handlar inte om terapi eller vägledning. Det är en kraftfull metod där du själv sitter inne med svaren. Vi fokuserar på nuet och framtiden vilket möjliggör en personlig och proffessionell utveckling då finner dina inre styrkor. Det handlar om färdigheter, utvecklingsdelar och beteende. Du kommer mellan våra sessioner att få hemuppgifter. 

Coachning är en långsiktig investering i dig själv

Du får din egen karta att följa för att sortera, planera och förtydliga dina mål. I din coachning ingår att sätta ett eller flera mål och delmål samt att följa upp resultat. Vi arbetar efter metoden SMART, vilket innebär att målet är SPECIFIKT – MÄTBART – ATTRAKTIVT – REALISTISKT & TIDSBESTÄMT. Du kan formulera flera olika mål att arbeta mot.

Syftet med coachning

Kärnan inom coachning är att utvecklas genom att använda en process och metod att öppna upp för nya möjligheter, hitta svar, inre motivation och mening, medvetandegöra och eliminera hinder, ge stöd och fokus  samt skapa resultat.

Du bokar en kostndsfri konsultation- kartläggningssamtal på ca 45 min. (Behovsanalys värde: 995 kr) Vi bekantar oss och vi får veta lite mer om varandra. Detta tillfälle är till för att du ska känna dig bekväm med mig som coach. Vi ska arbeta tillsammans under tid och det är viktigt att kemin mellan oss stämmer. Du för då möjligheten att bestämma om du känner dig bekväm med att anlita mig. Ingenting som är bindande medföljer denna kontakt. Beslutat att fortsätta ligger helt hos dig.

coachning ger hälsa

Coachningstrenden får ökat bränsle av den ökade konkurrensen i yrkeslivet. Idag krävs inte bara utbildning och bra referenser för att nå framgång i karriären. Lika viktigt är ett starkt ”Jag AB”. Man behöver en egen, personlig varumärkesstrategi med marknadsförings- och investerings planer för sig själv. Ibland är det svårt att själv komma fram till konkurrensmedel som: ”Hur kan jag förädla mina personliga talanger och stärka mitt varumärke?” och ”Vilka investeringar kan jag göra i mig själv för mer personlig framgång inom de närmaste åren framöver?”. Du kan ta hjälp av en coach för att hitta svaren.
 
Många företag ser Coaching som en investering i sina anställda för att de ska fortsätta vara friska, produktiva och utvecklas i sin roll eller gå vidare till nya utmaningar internt.

 • Det sitter i huvudet – tankens kraft

 • Livets 7 Nycklar för lyckad förändring

 • Frihet är en inställning

 • Förebygg utmattning & vägen tillbaka

FRISKVÅRD ÄR AVDRAGSGILL

Enligt skatteverket räknas all mental träning och stresshantering som friskvård.

Här erbjuds förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande friskvård samt coachning.

 • All coachning
 • Reiki healing

KOSTTILLSKOTT

 Vi rekommenderar kosttillskott från Alpha Plus och om du tar kontakt, får du en rabattkod som du kan använda vid köp. Följ oss på våra sociala medier för automatisk tillgång till rabattkoden.

Från nuläge till önskat läge på 3 månader

 • Behovsanalys av arbete/karriär- eller familjesituation
 • Målformulering
 • Utformning av förändringstrappa
 • Analys och utvärdering
 • Resultat och justeringar
 • Avslutande session

Caochningsalternativ

 • Zoom
 • Messenger Facetime (Chrome på dator)
 • Messenger Facetime (Iphone/Ipad)
 • Telefon

Följer etiska riktlinjer och professionell standard enl. ICF

 • Som din coach har jag tystnadsplikt
 • Jag blir ditt bollplank
 • Jag ger dig inga färdiga lösningar
 • Du får verktygen att hitta din väg
 • Du lär dig att omsätta dina visioner till verklighet 

De 11 kärrnkompetenserna enl. ICF

 1. Etik och professionalitet
 2. Förtroende och närhet
 3. Aktivt lyssnande
 4. Direkt kommunikation
 5. Utforma handlingar
 6. Framsteg och ansvarstagande
 7. Coachingöverenskommelse
 8. Coachingnärvaro
 9. Kraftfulla frågor
 10. Skapa medvetenhet
 11. Planera och sätta mål

Coachning 60 min

 • Pensionär/student/mellan jobb 400 kr (digitalt kvitto)
 • Normalpris 900 kr (digitalt kvitto)
 • Executive coachning 2000 kr (företagsfaktura)

Paketpriser

Vid köp av minst sex coachningsessioner får du 10% rabatt. Betalning sker i förskott. Vi vet att ihärdighet och långsiktigt tänkande är en god resultatfaktor! . Rekommendationen är att förlägga coacningsperioden över 6 eller 12 månader.

Hemsidor

Jag bygger sidor i Word Press och du får en offert på det arbete du önskar få utfört. Alla offertpriser är statiska och du kommer inte att få överraskningar i form att tillägg eller påslag. Om arbetet kräver mer än uppskattad tid, står jag för den kostnaden.

Business lady Boot Camp™

 • Bli expert inom ditt specifika område
 • Skapa det liv och det företag du vill ha
 • Skapa ett varumärke som sticker ut
 • Skapa en väntelista med människor som gärna vill arbeta med dig
 • Bygg en fantastisk och professionell webbplats med en gör det själv-budget
error: Content is protected !!