sekretess

Uppgifter som du lämnar för att tjänsterna ska kunna nyttjas är skyddade och lämnas inte ut till någon annan. Om du inte önskar något annat kommer dina uppgifter att raderas två år efter vår senaste kontakt. Vi följer GDPR personuppgiftslagen. All kontakt sker under sekretess.

villkor

Samtliga tjänster betalas i förskott och det finns ingen ångerrätt då det är digitala filer som levereras. Åldersgräns är 18 år och du måste behärska svenska bra. Om du driver företag och önskar en förskottsfaktura ska du ange ditt organisationsnummer vid anmälan. Betalning sker via Swish eller banköverföring (vi använder inte bankgiro) Varmt välkommen!

Generel Data Protection Regulation, en förordning från EU som är direkt tillämplig i samtliga EU-länder, och syftar till att skydda den enskilda individens personuppgifter. GDPR reglerar individens rättigheter till bl.a. korrekt och tydlig information om hur personuppgifter behandlas samt rätten att i vissa fall motsätta sig behandling av personuppgifter.

GDPR innebär också utökade skyldigheter för den som behandlar personuppgifter att dokumentera behandlingen, att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas. GDPR understryker också ansvaret för den som behandlar personuppgifter att efterleva förordningens krav. All verksamhet som lyder härunder, följer GDPR och ingen information lämnas vidare till tredje part.

De uppgifter du lämnar till oss behövs för att upprätthålla en viss ordning gällande kunder, klienter elever och andra som vi får kontakt med. Dessa uppgifter förvaras så länge du är aktiv kund, ber om att få dem borttagna eller i längst två år. Då du laddar ner någon produkt eller skriver upp dig för nyhetsbrev, behålls din information tills du själv väljer att avsluta tjänsten. Det finns i varje utskick av nyhetsbrev, en möjlighet att avsluta prenumerationen, längst ner i mailen. Klienter som används som referenser, har godkänt användning av foto, namn och utlåtande. Har du vidare frågor kring GDPR så är du välkommen att kontakta mig på kontakt@bodilstrangliden.com.

Du kan när som helst via kontakta oss och be om att din uppgifter raderas.

 

error: Content is protected !!