REIKI UTBILDNING

Utbildningarna är godkända hos Svenska Friskvårdsförbundet och räknas som en yrkesutbildning, vilket ger dig möjlighet till titeln Kvalitetssäkrad Terapeut. Du får ett gratis medlemsskap under hela din utbildning. När du har tagit din examinering och blir fullmedlem är du sökbar i Svenska Friskvårdsförbundets Terapeutregister.

Diplomerad Reiki Healer – en yrkesutbildning

Hur skulle det kännas att…

 • Arbeta som Reiki Healer och hjälpa andra att få balans i livet?
 • Få en mening i ditt arbete och göra skillnad?
 • Inneha kunskapen att hjälpa andra?
 • Styra din egen tid och få balans i din egen tillvaro?
 • Anmäl dig via knappen ”anmälan”
 • Swisha summan till 076 645 53 54 – ange om du vill ha kvitto eller företagskontantfaktura.

Denna kurs passar för dig…

 • Om du är intresserad av hälsa och hur kroppen svarar på en självläkningsterapi.
 • Om du är intresserad av energimedicin.
 • Om du vill lära dig genom en online-utbildning till Diplomerad Reiki Healer.
 • Om du är dedikerad och självgående med ett brinnande intresse för att hjälpa både dig själv och andra.
 • Om du redan idag arbetar med någon typ av behandling i klinik eller på salong.
 • Om du är helt nybörjare och vill lära dig mer om energiernas kraft.

Det är enkelt att lära och använda och hjälper dig fylla på vardagen med kärleksfull energi. Du får hjälp att omprogrammera negativa tankebanor och inställningar till positiva och kärleksfulla tankar, och du lär dig föra energin vidare till andra såväl fysiskt som mentalt. Reiki är även en mycket potent kombinationsterapi för att förstärka till exempel regndropps-massage, akupunktur eller andra alternativa terapiformer.

Behandlingsformen är mycket enkel – man placerar sina händer i olika positioner på mottagaren för att aktivera och öka kroppens energiflöde, samma energiflöde som man arbetar med i t.ex. yoga och qi-gong. Kroppen svarar med att utsöndra hormoner som är stressreducerande, smärtlindrande och hjälper kroppens självläkande förmåga. Effekten blir djupt avslappnande så att spänningar och känslor som lagrats i kroppen kan frigöras på ett lugnt, tryggt och kärleksfullt sätt.

Forskning har visat att Reikibehandlingar ger vetenskapligt mätbara positiva resultat som minskade nivåer av stresshormoner, ökat immunförsvar, snabbare läkning av sår och skador, snabbare återhämtning efter sjukdom och operation. Du får en bättre hälsa på både fysisk, mental och andlig nivå. WHO har godkänt Reiki som friskvård, i Sverige är det godkänt som friskvård av Skatteverket och både behandling och utbildning är avdragsgill. Reiki används som komplement inom sjukvården i bl.a. Norge, England, USA, Australien, Spanien och Indien och Uruguay.

Detta ingår

 

 • Introduktionskurs i Chakrasystemet
 • Kurshandledning
 • Journalföring
 • Marknadsföring och GDPR
 • Journalkort
 • Prissättning
 • Hur du inreder och utvecklar din klinik

Kursen är uppbyggd i block och du får tillgång till en arbetsbok att följa under din inlärning och  lämpar sig för dig som vill studera självständigt och utföra din praktik på vänner och familj. Klassiska Usui Reiki lärs ut i tre steg. Reiki I är en utbildning för dig som vill använda energimedicin och healing. Genom Reiki kan du utveckla din kunskap och förmåga till själslig och kroppslig läkning. Du får tillgång till vår online-portal med utbildningsmaterial och övnings-häfte som du själv laddar ner. Du får även tillgång till vår Facebookgrupp där du kan hämta filer och bilder att använda i marknadsföringssyfte. Denna utbildning är unik i sitt slag med extra bonusmaterial. Utbildningen har inga fysiska träffar men inbokade samtal, zoom, Skype eller FaceTime för dig som önskar.

Vi bokar initiering och du får inlogg till kursen – läs på om initieringen. Du meddelar efter initieringen om du fått några upplevelser. Hela kursen är på distans med omfattande självstudier – det finns studiehandledning och supporthjälp som stöd hela vägen. Du ska redovisa behandlingar skriftligt

Din utveckling

 • Lär dig hur du använder Reiki som ett system för helande och personlig tillväxt.
 • Förstå Reikis historia och hur den har förändrats över tiden
 • Utför Reiki-sessioner med avsikten att ta itu med alla områden i livet
 • Lär dig hur du visualiserar meridianernas och chakras energisystems läge i kroppen
 • Lär dig hur du utför kompletta Reiki-sessioner på dig själv och andra
 • Utforska flera metoder för att utföra Reiki på avstånd – Reiki 2
 • Lär oönskade mönster och lär dig hur du manifesterar dina mål
 • Använd Reiki-symbolerna för kraft, frigörelse, överskridande av tid/rum och för att få kontakt med ditt insiktsfulla jag – Reiki 2
 • Du kommer att lära dig och uppleva fördelarna med regelbunden meditation

Reikiförbundets rekommendationer

Om det av praktiska skäl är möjligt; ska kursen läggas ut på fler timmar, fler dagar och uppdelat på flera tillfällen, samt ha minst en återträff för kursdeltagarna.

 • Material och metoder som inte tillhör Reikisystemet ska särskiljas och läggas utöver kurstiden.
 • Varje Reikinivå är komplett i sig själv.
 • Läraren delar ut kursutvärderingsformulär som eleverna kan lämna in direkt eller senare anonymt.

Råd till den som ska gå Reikiutbildning

 • Innan du går Reiki I bör vederbörande ha provat på minst en Reikibehandling.
 • Reikikursdeltagaren skall vara i psykisk balans.
 • Kursdeltagaren skall ha förståelse för den helande processen.
 • Det är lämpligt att ha läst något om Reiki före utbildning.
 • Att i samråd med sin lärare bestämma om det är lämpligt att börja eller gå vidare till nästa steg (integrering av energierna kan ta olika tid).

 Reiki kan

 • ge inre frid och ökat välbefinnande
 • minska stress och förbättra sömn
 • ge avslappning och emotionell balans
 • lindra smärta och minskar risken för att bli sjuk

  Reiki 1 [Shoden]  – grundkurs

  2490 kr paketpris  (Reiki 1 & 2 – 4.500 kr)
  • Förkunskaper: Inga
  • Skriftlig redovisning
  • Tidsram: 6 veckor
  • Helt på distans

  Innan  Reiki I bör du ha provat på minst en Reikibehandling.

  Du kan ge Reiki till saker, platser, dig själv, andra och djur.

   

  • Du ska vara i psykisk balans.
  • Du ska ha förståelse för den helande processen.
  • Du bör ha läst något om Reiki innan utbildningen.
  • I samråd med din lärare avgörs om det är lämpligt att gå vidare.

  Du kan studera Reiki 1 & 2 i paket med endast en initiering. Investeringen för båda kurserna är 4480 kr

  Kursplan

  • Reiki 1 initiering
  • Usui Reikisystemets historia, filosofi och etik
  • Traditionella Reikimetoder
  • Hatsurei ho meditation
  • Chakrasystemet och vår energianatomi
  • Handpositioner för Reikibehandling
  • Intuitiv behandling
  • Att ge och ta emot en helkroppsbehandling
  • Grundning och centrering
  • Att ge sig själv en Reikibehandling
  • Chakrabalansering
  • Praktiska användningsområden för Reiki
  • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare
  • Information om Förenade Reikiförbundet i Sverige
  • Förberedande uppgifter
  • Boysenscanning
  • Reijo Ho – intuitiv obalanskänning
  • Energianatomi
  • Hibiki – upplevelse / förnimmelse
  • Fortsatt support efter kursen

  Reiki 2 [Okuden] – forts.

  2490 kr (Reiki 1 & 2 – 4.500 kr)
  • Förkunskaper: Reiki 1
  • Skriftlig redovisning
  • Tidsram: 6 veckor
  • Helt på distans

  Innan  Reiki 2 bör du ha utövat Reikibehandling i minst tre månader

  I samråd med din lärare avgörs om det är lämpligt att gå vidare.

  Du kan ge Reiki på distans och fördjupar dig inom tekniken.

   

  • Du ska vara i psykisk balans.
  • Du ska ha förståelse för den helande processen.
  • Du bör ha läst något om Reiki innan utbildningen.
  • I samråd med din lärare avgörs om det är lämpligt att gå vidare.

  Du får tillgång till tre klassiska symboler och ärven ytterligare två symboler som normalt inte brukar läras ut.

  Du kan studera Reiki 1 & 2 i paket med endast en initiering. Investeringen för båda kurserna är 4480 kr

  Kursplan

  • Reiki 2 initiering
  • Tre Usui Reiki symboler och deras historik
  • Nya symboler -brukar ej läras ut
  • Meditation med symboler
  • Reikibehandling med symboler
  • Att ge distanshealing
  • Att ge en fördjupad intuitiv behandling
  • Hur du kan utveckla din intuition
  • Möt din Reiki guide i en meditation
  • Förberedande uppgifter
  • Kontakthealing med symboler
  • Distanhealing till djur och växter
  • Fortsatt support efter kursen

  Kombikurs Reiki 1 & 2

  Initieringen för båda kurserna ges samtidigt och fungerar för dig, på samma sätt som vid de separata kurserna. Läser du kombinerat – betalar du hela summan och studerar materialet hur du vill. Du får tillgång till alla symbolerna och kan använda distanshealing från start.

  Reiki 3 Master [Shinpiden] – Lärarkurs

  3.000  kr
  • Förkunskaper: Reiki 1 & 2
  • Skriftlig redovisning samt 10 behandlingar
  • Tidsram: upp till 1 år
  • Helt på distans

  Du ska helst ha arbetat i ett år aktivt inom Reiki 3 innan du börjar undervisa!

  Innan  Reiki 2 bör du ha utövat Reikibehandling i minst tre månader

  I samråd med din lärare avgörs om det är lämpligt att gå vidare.

  Du kan ge Reiki på distans och fördjupar dig inom tekniken.

  • Du bör ha arbetar aktivt med Reiki i minst 6 mån.
  • Du ska vara i psykisk balans.
  • Du är berättigad att utbilda andra efter utbildningen.
  • I samråd med din lärare avgörs om det är lämpligt att gå vidare.

  Du får tillgång till Mastersymbolen och blir Reiki Master. Du kan utbilda andra efter din examinering som innebär tio dokumenterade behandlingar.

  Kursplan

  • Reiki 3 initiering
  • Usuis Mastersymbol, samt en Tibetansk Mastersymbol
  • Kotodama (mantra)
  • Initiering / alla Reiki nivåer
  • Planera din första Reiki kurs
  • Reiki Master meditationer
  • Andlig och personlig utveckling
  • Möt din Reiki Master guide i en meditation
  • Återkoppling 
  • Fortsatt support efter kursen

  I de flesta fall är det bra med Reiki…

  Reiki är fantastiskt: immunförsvaret kan stärkas, blodtrycket kan sänkas, sinnet kan bli mer positivt. Allt detta hjälper till att hjälpa så många tillstånd både mentala och fysiska. Men psykos – nej. Det enda som kan föra ut en psykotisk person ur psykosens icke-verklighet är antipsykotiska droger Men om psykosen i sig orsakas av stress – så kan Reiki minska eller bli av med den stressen så att personen återgår till normalitet.

  …men inte alltid

  En psykos kan komma plötsligt. Den kan också komma smygande och utvecklas under en längre tid. En psykos kan pågå under tid med väldigt olika längd. Ibland kan en psykos återvända men ibland inte. Upplevelser under psykoser är ofta fokuserade kring den egna personen.

  Om du har följande symptom kan du ha fått en psykos och bör varken utbilda dig inom Reiki eller få en Reikibehandling.:

  • Vanföreställningar
  • Hallucinationer
  • Tankestörningar

  ANMÄLAN

  • Anmäl dig via knappen ”anmälan”
  • Swisha summan till 076 645 53 54 – ange om du vill ha kvitto eller företagskontantfaktura.

  Utbildningen följer alla rekommendationer från Reikiförbundet. När du fått ditt diplom kan du bli medlem där.

  error: Content is protected !!