Nu är det tid att tänka kreativt. Sprid din kunskaper digitalt genom att göra din egen onlinekurs, genom att bryta loss en del av din verksamhet mot oberoende. En befintlig verksamhet inom skönhet och hälsa, brukar innebära ett fysiskt möte mellan terapeut och klient. Besöket är bokat av klienten för att det föreligger ett problem som du ska avhjälpa. Då färre klienter bokar sig, behövs omställningstänk.

Gå online

Fundera på vilka olika saker som din klient kan göra hemma för att underhålla eller ersätta delar av de tjänster du utför idag. En lösning måste presenteras och din målgrupp behöver vara ganska snäv. Meningen är att du ska lösa ett specifikt problem genom en kort kurs som klienten kan nå online. Onlinekursen är just ett verktyg för din klient att öra en förändring eller lösa ett problem. Det kan gälla allt från kostråd till rörelse och från plockning av ögonbryn till att lägga en vardagsmakeup. När du väljer vilket område du ska utbilda i, tänk då på att göra ett snävt urval som är lätt för klienterna att omsätta.

Välj utbildningsformat

När du gör din egen onlinekurs, behövs varken dyr utrustning eller betalda plattformar. Det är mycket enklare än så! Den enda baksidan är att projektet tar tid. Du kan använda text, biler, inspelad film, illustrationer eller ljudfiler. Din kreativitet och kunskap sätter ramarna. Du kan göra allt via sociala medier i slutna grupper. Enligt min egen mening, tycker jag att en dold sida på den egna webbsidan, med lösenord för tillträde, är det bästa.

Börja såhär

Tänk dig att du skulle skriva en bok. Kom igång genom att först lägga ut ramarna som kapitel på vilka områden din kurs ska innehålla. Lägg sedan till underrubriker som avser vad varje kapitel ska innehålla. Addera sedan till en introduktion i början och en sammanfattning efter valda delar av “boken”. Avslutningsvis bestämmer du vad som ska ingå i varje kapitel, som exempelvis illustrationer, film eller annat. Jag påstår inte att detta är en snabb sak att tillverka, men när du väl gjort det en gång, kan du sälja dt om och om igen.

Gå vidare

Känner du att processen är övermäktig, kan du fundera på om du vill investera i kunskaperna hur du ska göra. Läs mer på denna sidan. Har du fler frågor så kan du kontakta mig här.