Symtom vid Lipödem är tyngdkänsla och smärta i hud och fettvävnad i ben och / eller armar. Lipödem ingår i gruppen fettvävssjukdomar. Det behövs bara ett lättare tryck för att känna ömhet och obehag. Vissa personer kan plötsligt samla på sig fett  / vätska / svullnad kring vaderna eller märka att blåmärken uppkommer nästan utan orsak.

Lipödem är en kronisk störning i fettvävnaden där de mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna är påverkade. Vid sjukdomens utbrott ökar kroppens fettceller i storlek och individen ökar i omfång, framförallt runt stuss, höfter och lår. Lipödem kan ibland förväxlas med lymfödem, där det senare  innebär en ökad mängd lymfvätska i vävnaden. Lipödem skiljer sig genom att svullnaden är symmetriskt utbrett på kroppen. Ibland kan man se ett parallellt problem med sköldkörteln som bidrar till att individen har problem att minska i vikt.

Vid lymfödem startar svullnaden på ett ställe, till exempel i ett ben. Vid lipödem är båda benen förstorade medan överkroppen brukar vara normalstor. En ytterigare skillnad är att vid lipödem, smärtar den drabbade kroppsdelen och känns ibland kallare än resten av kroppen. Vid lymfödem känner man ingen smärta i den drabbade kroppsdelen. 

Har jag det ena eller det andra?

Det är i stort sett omöjligt för dig själv att veta. Ibland kan det vara en lättare obalans i lymfflödet som får dig att tro att problemet är allvarligare än det verkligen är. Dessutom har de flesta med ett ”känsligt” system, många eller några symptom i den väld vi lever i med krav, stress och liten tid till återhämtning. Om du läser på om det endokrina systemet, kommer du att förstå mer av orsak och verkan, gällande hur du behandlar din kropp. Du kan faktiskt ha en liten släng av båda och är ditt problem ännu inte uttalat med stort omfång så är det lättare att behandla.

Det endokrina systemet

Det endokrina systemet tillgodoser en kemisk koppling mellan hypotalamus i hjärnan och alla organ som kontrollerar metabolism, tillväxt och sexuell reproduktion. Man brukar dela in hormonerna i fyra klasser: 

 • Aminoderiverade hormoner. 
 • Lipid- och fosfolipidhormoner 
 • Peptidhormoner
 • Steroidhormoner 

Några av kroppens hormonbildande organ och celler 

 • hypofysen och hypotalamus 
 • tallkottkörteln
 • sköldkörteln 
 • bisköldkörtlarna 
 • njurarna 
 • binjurarna 
 • Langerhans öar i bukspottkörteln 
 • äggstockarna och testiklarna 
 • celler i mag-tarmkanalen [läckande tarm]
 • celler i njurarna
  [Betänk att allt detta producerar sina egna hormoner och pratar med hjärnan för att allt ska fungera som det ska. Stenar i maskineriet kan ge stora skador på funktionen]

Behandla

Lymfmassagelymfdränage kan ha positiva effekter mot alla typer av ödem. Förutom att det lindrar tyngdkänsla och smärta, lugnar det kroppen. Lymfsystemet fungerar bäst när vi är avslappnade och stressfria.

Även då Lipödem och Lymfödem i grund och botten kan uppstå som ett resultat ur samma grundförutsättningar, så är det inte riktigt samma sak. Däremot kan du lindra och tillvinns del behandla problemen på samma sätt. Dock är Lipödem klassad som kronisk och är betydligt svårare att komma tillrätta med. Man har sett i underökningar att smärta kan lindras med att svullnaden svarstår vi Lipödem. Idag finns det endast ett hjälpmedel mot detta — fettsugning. Fettsugning reducerar mängden fettceller och dem flesta upplever mer rörlighet, mindre smärta, svullnad och ömhet i områdena med lipödem.

Hjälp till självhjälp

Oavsett orsakerna till problemen Lipödem, kontra Lymfödem så finns det saker du kan göra. Det är alltid lätt att vara efterklok och ångra att du inte tagit hand om dig på bästa sätt redan från början. Sedan ska det tilläggas att vissa personer drabbas ändå via arv / genetik, skador, operationer och cancer. Det första du ska göra både för att förebygga och till en viss del bromsa problemet är att använda återhämtning i stora doser. Allt som har med Wellness att göra, läker kroppen. Det är alltid lättare att behandla en kropp som är någorlunda inre balanserad eftersom den tar emot yttre stimuli mycket bättre. Att kriga med systemet är inget kul.

error: Content is protected !!