Lymfvätskan hjälper din kropp att försvara sig mot bakterier, virus och cancer. Varje dag bildas två till fyra liter vätska.

Lymfsystemet involverar lymfkörtlar, mjälte, tonsiller, thymus och består av flera delar:

  • lymfa, en vätska som finns i kroppen
  • lymfkärl som transporterar lymfan
  • lymfkörtlar eller lymfknutor som suger upp en del av lymfan, tar hand om och förstör bakterier, virus och annat som kan vara skadligt för kroppen
  • mjälten
  • brässen
  • övrig lymfatisk vävnad, till exempel halsmandlarna.

Lymfsystemets uppgift är att transportera bort äggvitemolekyler tillsammans med fettmolekyler, beståndsdelar av nedbrutna celler och med vätska / lymfvätska.

Mjälten

Mjälten är kroppens största lymfatiska organ. Den finns högt upp på vänster sida i magen . Den skyddas av revbenen. Mjälten är cirka tolv centimeter lång med en skyddande bindvävs-kapsel runt. Mjälten har även blodfyllda hålrum. Både blodkärl och lymfkärl passerar in och ut från mjälten.

Brässen / Thymus

Brässen tillhör också de lymfatiskta organen. Den finns strax bakom bröstbenet nära hjärtat. Även denna har en kapsel av bindväv runt sig.

Hjälp ditt lymfsystem

Med hjälp av basisk kost med mycket gröna grönsaker, färre snabba kolhydrater och att dricka vatten varje dag – minst 1-2 liter – så kan lymfvätskan bli mer lättflytande. Studsande på till exempel en studsmatta eller att hoppa hopprep, gör att lymfnoderna öppnas och stängs och ökar cirkulationen av lymfvätska.

error: Content is protected !!