Allting är möjligt därför att “ingenting är omöjligt” – ett uttryck som blivit känt genom Gunde Svan. Det handlar om attityd och vad vi ofta benämner som mindset. I många fall brukar saker som gått fel, få etiketten att “det är ödet”. Ödet är en bov som gjort att det blivit på ett visst vis. Om du frågar efter min mening finns det inget öde, utan du styr till stor del hur du ska uppleva och ta emot det som händer.

Om du drabbas av ofattbart stora förluster, är det tungt känslomässigt. Ibland kan detta användas som en ursäkt för att ge upp. Det som vi benämner öde, är en fråga om vad du väljer just i nuet och inte hur det förflutna har råkat bli.

Ursäkter

Vid de tillfällen du använder ursäkter, vill du inte ta ansvar för dina inre känslor. Om du ständigt använder ursäkter kan du aldrig få det resultat du är ute efter. Har du lagt på dit tio kilo utan att du egentligen själv är skuld till det så är det ju orättvist, för egentligen har du ingen skuld i det.

Din egen lyckas smed

Naturligtvis finns det orsaker till att du har ökat dessa tio kilo, men om du inte har ätit mer mat och stoppat i dig en massa onödigt som du inte kunnat omsätta, så finns det något i din kropp som gör att du lagt på dig. Det kan bero på yttre omständigheter som mediciner, för lite sömn, stress och oreda i hormonerna. Ja, det kan helt enkelt vara så att du har stressat på jobbet, gått igenom andra känslomässiga stressfaktorer eller att ditt system har fått spunk av andra orsaker.

Det ar viktigt att tänka på din attityd. Känslor och hur du reagerar på dem, styr hela ditt inre hormonsystem. Du behöver lära dig att lyssna inåt, till vad just din kropp behöver. Lugn och ro, återhämtning, skratt och social närhet. Tyvärr är det i dagens läge, med Corona, inte möjligt att införliva den social parametern.

Du styr själv över ditt liv och dina känslor, eller rättare sagt hur du reagerar på den stress du utsätts för. Jag är fullt övertygad om att vi alla skulle må så mycket bättre om vi rean som barn fick lära oss att hantera vårt mindset.

Förändring

Bestäm dig vad du ska förändra och hur du ska göra för att kunna förändra. För att göra detta behöver du en plan som du kan följa steg för steg. Om du fortsätter att tänka som du alltid har gjort så kommer du inte att få något resultat. Öva dig att tänka i nya banor så att du kan göra förändringen. Fortsätter du att tänka och handla i de gamla banorna, kommer du att få samma resultat som du alltid har fått.

Villighet

Ofta vet vi vad vi inte vill, och den delen är inte så svår. Att veta vad vi vill kan vara mycket svårare därför att det kräver analysering. Målet kan kännas oöverstigligt och svårt att nå. Om målet känns långt borta är det lätt att ge upp. Eller så gör vi halvhjärtade försök. Det gör vi för att skydda oss själva från det nederlag som vi programmerat vår hjärna att tro. Ja, vad tror du händer? Du tänker, vad var det jag sa/trodde?

Vilja att förändra räcker oftast inte. Du kan lyckas om du har ha en villighet att skapa en förändring. Lär dig att sätta upp små delmål att nå på resans gång för att inte hela projektet ska gå i stöpet för att målet verkar vara för långt bort. Din plan ska ge dig små mål och motivera din villighet. En coach eller strateg kan hjälpa dig. Jag hjäper gärna till och du kan se vad jag erbjuder här.