Varför har vi börjat kalla olika terapeuter holistiska? Holistisk hudterapeut, holistisk massör etc. Jo, för att i vår tidsålder har vi lärt oss att allt hör ihop och bara för att du kanske har någon åkomma eller har ont lite här och där, hjälper det ofta inte med att bara punkt-behandla.  Detta har skapat en efterfrågan på kunskap hos våra terapeuter som i sin tur har valt att vidareutbilda sig för att kunna hjälpa sina klienter.

Vi har en global revolution då en ny anatomisk forskning förstår att allt måste ses som en helhet. Forskning har bland annat kommit på att viss mat är inflammations-framkallande. Observera att du bör granska forskningen noga innan du köper dess förklaring. Majoriteten av forskningen har finansierats av vinstdrivande aktörer och dess resultat har ibland förvridits för att passa i en viss hypotes. Det finns däremot säkra källor ändå inom forskningen, så bland annat finns det klara bevis på följande:

Kroppen tycker inte om socker i överflöd då den påverkar vår Fascia och gör den oelastisk. Även stress påverkar Fascian på samma sätt eftersom kortisol extraherar socker ifrån sockerdepåerna vilket i sin tur ger höga blodsockernivåer.

När kroppen mår bra och befinner sig i balans, är den i homeostas. Detta innebär att flödet av näring och avfall till och från celler, lymf- och blodkapillärer fungerar, som det är tänkt och att all kommunikation mellan kroppens celler fungerar. Det innebär då att nervsystemet och alla vävnader i kroppen fungerar så som det är tänkt. 

Kroppen har en fantastisk förmåga till självläkning om förutsättningarna är de rätta men om kroppen inte är i homeostas kan kroniska inflammationer vara ett faktum.

Många olika problem är direkt länkade till Fascian. Fascias status påverkar vår allmänna hälsa och kroppens välbefinnande. Ett fel kan ge besvärande smärttillstånd som är svåra att ta sig ur. Hypermobila individer bygger upp spänningar i sina muskler som ger smärtor i lederna vilket kan leda till att nerver kommer i kläm.

Fascia som tjocknat blir stel och får försämrad flyt- och glidförmåga. Kroppen kan kännas tung, trög och öm. Även dålig balans och ödem kan infinna sig.  Över tid försämras flödet i Fascia vilket påverkar kollagenet som blir klistrigt. Klistriga fibrer saknar glidförmåga och nervreceptorer utsätts för ett högt tryck som ger smärta. Summan av kardemumman kan bli att kroppen drabbas av förslitningar.

Det är tydligt att våra kroppar behöver rörelse för en optimal metabolism och cirkulation till vävnaderna. Utan rörelse kommer flödet att minska och fascian klistrar ihop. För många är detta en ond cirkel eftersom smärta reducerar viljan till rörelse.

Hyaluron som finns i cellen kan likans vid en hal vätska som i sin tur binder vätska till sig. Hyaluron är en av Fascians viktigaste komponenter och den nybildas inte vid stillasittande. 

Eftersom cellerna i kroppen metaboliserar maten vi äter och omvandlar den till energi i mitokondrierna, blir de flesta restprodukterna koldioxid och vatten. Saknas det tillräckligt med syre i cellen blir det istället till mjölksyra.

Mitokondrierna är cellens kraftpaket och när de omsätter näringsämnena till energi bildas också alltid en viss mängd så kallade fria radikaler. En fri radikal är en molekyl som har förlorat en eller flera elektroner, som alltid vill förekomma i par. Molekylen blir då instabil och vill hitta en ny elektron för att bli stabil igen. Då stjäl den elektroner från en annan molekyl, som i sin tur blir en ny fri radikal. Resultatet blir till oxidativ stress och kan vara orsak till en mängd olika inflammatoriska sjukdomar, inklusive cancer, Alzheimers, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, reumatism, grå starr mm.

Fria radikaler bildas hela tiden och de behövs när de agerar signalmolekyler som aktiveras i vårt immunförsvar. Överskottet tas om hand av kroppens eget försvarssystem mot fria radikaler, olika enzymer samt endogena antioxidanter, som ska ge elektroner och oskadliggöra de fria radikalerna. En mängd olika ämnen som vi behöver få i oss med maten, som C- och E-vitaminer, är antioxidanter, vilka går under namnet exogena, dvs. de måste läggas till utifrån.

Ökad oxidativ stress är ett tillstånd av obalans med större produktion av fria radikaler än befintliga antioxidanter, som inte kan minska radikalerna. Det finns alltid ett överskott av fria radikaler som leder till normalt åldrande, men om obalansen blir för stor skadas vi allvarligt och får inflammationer och sjukdomar som tar oss tillbaka till ruta ett.

Eftersom du nu förstår att allt hänger ihop och att kroppen reagerar vid obalanser som kan uppkomma vid för lågt näringsintag, stress och trauman, ska du betänka att en behandling av till exempel ödem i kroppen inte ska behandlas ensamt. Det här ihop med oxidativ stress och behöver behandlas holistiskt.

error: Content is protected !!