När potentiella kunder besöker din hemsida, är det för ta reda på om du erbjuder något som kan vara intressant för dem. Då är det av yttersta vikt att din information är korrekt, förklarande och säljande. Kunden vill läsa på, innan de bokar eller köper något av dig. Hen vill veta vad hen får för pengarna och om det finns någon speciell bonus. Du behöver då också profilera dig som en kunnig person med dina kunders bästa för ögonen.

Vad säljer du?

Tillverka en sida som informerar tydligt vad det är kunden kan köpa av dig. Lägg till en förklaring vid varje enhet och berätta vad detta köp innehåller och vilka problem detta kan lösa för din kund. Glöm inte att lägga till vad varje enhet kostar och addera ett mervärde. Begreppet mervärde används idag av många forskare och åsikterna går isär om begreppets exakta betydelse.

Vad är ett mervärde?

Ett mervärde är det som kunden får utöver själva tjänsten eller produkten. Syftet av ordets betydelse ur ett kundperspektiv är att få mer för pengarna – ett värde som överstiget den betalda summan. Genom god service och ett trevligt bemötande kan kunderna känna ett mervärde, men med dagens konkurrens om kunderna är det föga tillräckligt. Att sänka priser är det sämsta du kan göra som företagare – men det är en helt annan historia och behandlas inte här och nu.

Vad ska mervärdet innehålla?

Mervärdet är någon typ av ytterligare förbättring som erbjuds för att locka konsumenterna till köp. Målet med att erbjuda mervärde i varor eller tjänster är att inte bara bygga upp konsumenternas erkännande, utan att få konsumenterna att bli lojala kunder. Denna typ av strategi kan användas för att öka försäljningen av befintliga produkter / tjänster, eller lansera en ny produkt / tjänst. För att lyckas med detta krävs att du kan identifiera vad kunderna vill ha. Detta ska också innebära att du kan inkludera mervärdet utan att det kostar dig extra pengar eller tid.

Mervärde ger lojala kunder

Ställ dig frågan – varför ska kunden köpa av mig? Kanske du tycker att du levererar den bästa tjänsten eller produkten? Så är det kanske, men nya kunder vet ju inte detta, så rekommendationer från befintliga kunder är bra. Då kan du skapa ett mervärde för din befintliga kund som får en typ av bonus för varje ny kund hen levererar till dig.

Rationella mervärden

Rationella mervärden kan vara till exempel en kundklubb, ett stämpelkort med rabatter.

Funktionella mervärden

Detta ökar bekvämligheten för kunden, exempelvis ökad tillgänglighet, VIP- support eller förlängd garanti. Det kan också vara förtur till rea, inbjudningar till events eller enklare check-in.. Syftet är att kunden ska känna sig utvald.

Emotionella mervärden

Detta handlar om att nå kundens känslor, exempelvis genom att bjuda på inspiration och kunskap. Du kan till exempel erbjuda första tjing på att prova en ny tjänst / produkt. Eller…erbjud något som överraskar kunden genom att ge något extra när kunden ger er en fin recension.

Sätt dig och fundera hur varje dela av ditt utbud kan förbättras, förädlas och ge en större avkastning? Detta kallas Benchmarking och kommer inte att behandlas här och nu. Fråga dig själv: Var befinner jag mig nu… i fråga om ditt utbud, hur kan jag förbättra det och hur ska jag komma dit?

error: Content is protected !!