Coach Paket för välbefinnande

Har du målat in dig i ett hörn som förhindrar möjligheter och lösningar?  Känns det mesta tungt och ogenomförbart? Har du tappat all ork? Vet du inte vilket steg du ska ta först? Det är vanligt förekommande att svara ja på någon av dessa frågor vid förändring och vägval i livet, som karriärbyte – förverkligande av drömmar – livsstilsförändringar andra livsrelaterade mål. Kommer du inte framåt trots att du försökt alla olika sätt du själv kan komma på? När det gäller framgångs-faktorer för att lyckas med en livsstilsförändring finns det idag forskning som visar att för att lyckas med förändring, ska du se till att du har stöd längs vägen. Jag stöttar dig genom processen via Skype-samtal, telefon eller om du hellre vill, via mail. Inom Skåne finns det även möjlighet till fysiska möten.

Vi finner lösningen för dig som hamnat i  “limbo”. Ordet limbo, medeltidslatin som betyder ungefär gräns, och används för att beskriva en obestämd väntan utan att veta när, eller ens om, något kommer att hända. Det har även betydelsen, vara förbisedd, åsidosatt och befinna sig i ett obestämt tillstånd. Att inleda ett förändringsarbete i ditt eget liv är nog det svåraste du kan stå inför. Ibland är det så många olika områden som ska förändras och du vill gärna att det ska gå så fort som möjligt. Befinner du dig i en akut situation, exempelvis en skilsmässa eller att du har förlorat ditt arbete, så är det just den mest akuta situationen som suger alla energi. Om du däremot lever ett liv som du känner är otillräckligt, men inte alltid kan sätta fingret på vad som är fel, är det en mera omfattande strategi som behövs. Detta är även situationen då du vet vika förändringar som måste göras, exempelvis i eget företag eller din jobbsituation, men allt blir övermäktigt och du stampar på samma plats utan att förmå att ta dig framåt.

120 dagar

Samtliga tre paket, startar med 15 minuters kostnadsfritt samtal via telefon eller Skype. Därefter görs en behovsanalys. Vi lägger upp en plan för den förändring som du önskar.  

Jag hjälper dig att optimera dina förutsättningar till en kropp i balans, vilket optimerar kroppens självläkning. På köpet kan du räkna med en ökad livskvalité, mer ork och en gladare vardag. 

  • Målformulering
  • Utformning av förändringstrappa
  • Analys och utvärdering
  • Resultat och justeringar
  • Förutbestämt antal samtal som ingår i det aktuella paketet

tillvägagångssätt

Individutveckling/Coachning är stödsamtal där fokus ligger på att finna lösningar som tar dig från ditt nuvarande läge till ditt önskade läge genom hållbar och bestående förändring. Kort sagt, genvägen från A till B. Coachning är ett partner-samarbete mellan mig som coach och dig som klient. Min uppgift är att strukturera processen framåt genom analyserande frågor, utmaningar och feedback. Ditt ansvar som klient är att skapa största möjliga värde av vårt samarbete genom att genomföra ord till handling! Bra, bestående resultat kan inte påskyndas. 

Tillsammans sätter vi realistiska och mätbara handlingsplaner som tar dig steg för steg mot ditt framtida drömläge. Metoden kallas SMART som står för att målformuleringen ska vara: Specifik, Mätbar, Attraktiv, Realistisk och Tidsbestämd. Som din rådgivare ger jag dig massor av verktyg, råd och tips för att börja förändringsprocessen mot ditt mål. Livskvalitet innebär en trivsam arbetssituation, meningsfull fritid, image-nöjdhet, en kropp med ork och rörlighet samt en trivsam vikt. En del i detta är en styrprocess av dina tankar, sunda vanor och oberoende. Med min hjälp får du arbeta med motivation, förändring och utveckling av dig själv som innefattar kropp, själ, tankar och känslor. 

Boka eller ställ din fråga här:

1 + 12 =