Ingenting är omöjligt

Ingenting är omöjligt

Allting är möjligt därför att “ingenting är omöjligt” – ett uttryck som blivit känt genom Gunde Svan. Det handlar om attityd och vad vi ofta benämner som mindset. I många fall brukar saker som gått fel, få etiketten att “det är ödet”....