DU HAR BARA ETT LIV

och det är alldeles för kort, så varför vänta? Följer du ditt hjärta eller låter du omgivningen styra dina val? Gör upp din egen plan och följ den, för gissa vad andra har planerat för dig - inte mycket!

DU ÄR DEN VIKTIGASTE PERSONEN I DITT LIV

Trampar du runt i samma fotspår utan att komma framåt? Vill du utvecklas och nå nya mål? Är du den du vill vara och kommer du dit du vill komma?

Jag kan stötta dig och föra dig framåt mot ditt mål med hjälp av olika djupgående tekniker så du får verktygen att förändra.

Undersökningar visar att förändringsarbete tar tid och att tekniker som används vid coachning ger det bästa och mest hållbara resultatet.

Att leva ett liv som inte är autentiskt betyder inte nödvändigtvis att du lever på fel plats har fel yrke, fel tidsplanering eller ens att du lever tillsammans med «fel» människor. Frihet och lycka är en inställning men det krävs mod och kraft att förändra inställningen. Du behöver hitta tillbaka till ditt autentiska jag som är du rakt igenom.

Som din personliga livscoach har vi regelbunden kontakt. Du får stöd i form av mejl- eller telefonkontakt mellan våra möten samt ett kostnadsfritt uppföljningssamtal efter avslutad coachning.

Jag ger dig den osminkade sanningen och utmanar dig att byta tankesätt. När du gått igenom processen kommer du att undra varför du inte gjort detta för länge sedan. Allt som händer här, stannar här. Jag lyder under sekretess.

”Jag har över 40 års erfarenhet av det jag arbetar med”

JAG ÄR ÖVERTYGAD OM ATT DU KAN UPPNÅ DET DU VILL

 • fDu blir bättre på stresshantering
 • Du får större  förståelse för andra personer och deras agerande
 • Du blir bättre på att motivera dig själv till resultat
 • Du mår bättre och kan prestera mer
 • Du får en bättre balans mellan arbete och fritid
 • Du stärker din självkänsla och förbättrar ditt självförtroende
 • Du förstår hur din värderingar styr dig
 • Du tar ansvar för dina behov
 • Du får en effektivare tidsplanering och målplanering
 • Du kan förändra dina relationer
 • Du kan nå hälsorelaterade mål
 • Du kan rusta dig för viktiga möten

Måste du känna dig tacksam bara för att du har ett jobb eller är frisk, att du har en partner eller att du har ett företag? Säkert har du mycket att vara tacksam över…men det betyder inte att du måste missunna dig ett meningsfullt liv. Kanske delar av det känns meningsfullt, till exempel då du leker med dina barn, läser läxor ihop eller är tillsammans utan att ha andra krav. Men..det finns mer för dig i livet…tex. att vårda den kropp du har, ta hand om ditt yttre såväl som ditt inre  göra roliga och meningsfulla saker och vara närvarande här och nu.

GODA KONSEKVENSER

Om du gör som du alltid gjort så får du samma resultat som du alltid fått och det känns tryggt. Om du inte gör aktiva val att förändra så sker ingen förändring. Den enda som kan förändra något är du.

Livet är fullt med möjligheter men om du inte tillåter dig att se dem så syns de inte. Det handlar om att skaffa en ny positiv konsekvens.

Du kan skapa ditt bästa liv här och nu. Tänk att på morgonen titta dig själv i spegeln och känna dig tillfreds och glad. Du har en uträknad tid på denna jorden och livet går inte i repris. Slösa inte bort den.

De 11 coach kompetenserna är:

 • Etik och professionalitet
 • Förtroende och närhet
 • Aktivt lyssnande
 • Direkt kommunikation
 • Utforma handlingar
 • Framsteg och ansvarstagande
 • Coaching överenskommelse
 • Coaching närvaro
 • Kraftfulla frågor
 • Skapa medvetenhet
 • Planera och sätta mål

Act on your life!

 • Acceptance and Commitment Therapy/Training, ACT
 • KBT Kognitiv beteendeterapi
 • SMART – Specifikt, mätbart, attraktivt, realistiskt och tidsbestämt

En professionell KBT & ACT coach arbetar med individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig. KBT & ACT coachen tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga ta de nödvändiga stegen mot önskad förändring.

KBT & ACT coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva – att bidra till att människor mår bättre och uppnår den förändring i sitt liv som de vill uppnå. Genom att hjälpa andra hitta drivkrafter och att definiera önskade resultat så hjälps människor att få ut mer av sin inneboende potential.

KBT – Kognitiv Beteende Terapeutisk Coaching
KBT betyder Kognitiv Beteende terapeutisk Coaching och är en ny Coachingform som strukturerat och målinriktat tittar på det som är problemet här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna som man gör i psykodynamisk terapi. Tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar alla varandra och kan förklara mycket av det dåliga måendet vi har. 

Vid kognitiv terapeutisk Coaching, fokuserar vi på samspelet mellan individen och dennes omgivning, här och nu. Karakteristiskt för kognitiv terapeutisk Coaching, är också att vi är mer intresserade av problemlösning än av orsaker, och att vi intresserar oss för hur vårt beteende påverkas av våra tankar (kognitioner). Detta utesluter dock inte att man försöker få en förståelse för vilket bagage som kan påverka oss i nuet.

KBT kognitiv terapeutisk Coaching används med framgång vid många olika slag av psykiska problem som till exempel depressioner, social fobi, ångest- och ätstörningar, tvångssyndrom, stresshantering och samlevnadsproblem.

ACT – Acceptance and Commitment TherapeuticCoaching
Målet för ACT Coaching är att öka livskvaliteten snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser. Inom ACT Coaching definieras lidande som negativa tankar och känslor inför, under och efter dessa upplevelser. Förnekande definieras som besatthet av dessa upplevelser, vilket ökar lidandet och minskar möjligheten till framtida tillfredsställelse och lycka.

”Acceptans” i denna Coaching forms namn syftar på en ovillkorlig acceptans av alla ens upplevelser, särskilt smärtsamma sådana. Den kognitiva delen består av ett antal tekniker för att hantera det psykologiska lidandet, speciellt när det känns outhärdligt, ohanterligt och oändligt.

Till skillnad från klassisk KBT Coaching där man som patient ska granska rimligheten i ens egna tankar och därmed avfärda de som är orimliga, går ACT Coaching istället ut på att ändra sitt förhållningssätt till sina tankar. En viktig del av ACT Coaching är defusion som är en serie tekniker för att minska oönskade effekter av tankar, som t.ex. att man identifierar sig med dem. En av dessa tekniker går ut på att upprepa ett betydelsefullt ord (som ”värdelös”) tills det framstår som ett godtyckligt ljud snarare än en sanning som har makt över ens beteende. En annan numera spridd ACT Coaching teknik är mindfulness, som går ut på att uppleva det som händer, ögonblick för ögonblick, i just den situation man befinner sig, snarare än att fundera på sådant som varken är närvarande eller sker i själva situationen.

Acceptans innebär att acceptera ens upplevelser av vad som hänt och händer. Det innebär inte att acceptera att något händer utan att ingripa, t.ex. om någon far illa. I det fallet bör ens värderingar styra vad man ska göra, medan acceptans handlar om att inte förneka eller fastna i den smärta händelsen gett upphov till (vilket snarare kan bidra till handlingsförlamning).

Ett grundläggande begrepp i ACT Coaching är ”värderad riktning” som innebär att man under en längre tid bör reflektera över och gradera vad man värderar (av exempelvis vänner, familj, karriär med mera). Dessa värden uttrycks inte som enskilda mål, exempelvis att gifta sig, utan som mer allmänna inriktningar. Det kan exempelvis vara att behålla och utveckla relationerna med ens nära vänner, eller skapa möjligheter för att kunna (fortsätta) dansa och röra på sig. Syftet med att identifiera riktningar snarare än mål är att när målen väl uppfyllts (eller visar sig inte kunna uppfyllas) kan känslor av tomhet, förvirring och meningslöshet uppstå. Riktningar däremot kan ta sig många olika uttryck, vilket gör att man kan skapa nya mål när de gamla uppfyllts eller inte längre kan uppfyllas.

”Commitment” (hängivenhet, förpliktelse) i ACT Coaching syftar till att motivera sig att agera efter ens ”värderade riktningar”. En viktig del av detta är att lära sig hantera misslyckanden och fortsätta trots dessa..

Min lärare sa en gång till mig ”Livet är skit – sedan dör man”

Uttrycket sades som ett skämt men faktum är att fler och fler har en känsla av tomhet och letar efter det som ger meningsfullhet i livet. Utan meningen med livet förlorar vi energi och vår självkänsla sjunker. För att finna vägen till ett meningsfullt liv behöver du hitta dig själv och den du vill vara. I japanska språket kallas detta för Ikigai. Den som är ansvarig för ditt liv och din lycka är du och ingen annan. Gör du verkligen det du vill? Har du gjort autentiska val som du står för eller har du valt att gå en väg som egentligen är en önskan från någon annan? Då lever du ett liv i otakt med dig själv.

Om du ibland känner dig bedrövad och eländig kanske du ställer dig frågorna: Är detta det liv jag vill leva? Känner du en frustration och tomhet inom dig? Blir det inte mer än såhär? Kanske tycker du att det är enklare att saker och ting rullar på som förut för att göra förändringar är jobbigt. Men vet du vad? Du skapar en otrolig mängd stress i kroppen och stress är den faktor som mest troligen kan göra dig sjuk!

Ett sätt att finna detta är att hitta din passion, det som ger dig tillfredsställelse och glädje.

 • Lever du det liv du vill leva?
 • Surrar du omkring i ett ekorrhjul och finner aldrig tid till det du vill göra?
 • Känner du dig fri?
 • Lever du ditt liv meningsfullt?

Är du frustrerad?

Känner du dig trött, stressad, avtrubbad, deprimerad, orolig, olycklig eller är du trött på att din vikt pekar uppåt. Det finns alltid något att göra men det räcker inte att du vill få ett resultat. Du måste ha villigheten att förändra med det engagemang och det arbete det kräver. Om du känner att du ständigt misslyckas och ger upp, vill jag bara säga att ett misslyckande är bara ett resultat du inte tycker om och de som lyckas är just de personer som har misslyckats flest gånger.

Vet du ditt syfte på jorden?

Ta reda på vad som är meningen för just dig, syftet med din tillvaro här på jorden och försök sedan att bli den du var ämnad att bli. Vad är det du vill ha? Om du inte vet det är det svårare att lösa. Jag hjälper dig från start till mål.

Ha gärna förebilder och använd som inspiration, men akta dig för att plagiera. Du kan aldrig bli autentisk om du försöker att bli som någon annan.

Det finns en mening med allt i livet och att du hamnade på denna sidan och läser detta har en mening i sig. 

Just du är det mest värdefulla ”kapital” du har. Hur länge är det sedan du tog hand om dig själv utan skuldkänslor. Den enda person vi behöver hjälp av för att få ordning på allt är du själv. 

BODY AND MIND – DU VET VÄL ATT INDIVIDER SOM TAR HAND OM SIG, LYCKAS BÄTTRE?

Jag brinner verkligen för den kraft vi alla har att stödja vår hälsa. Om du har något kroppsligt problem så hänger det ofta ihop med andra delar som exempelvis obalanser i ditt inre system, kroppen och hjärnan. Det handlar om body and mind. Som exempel: Om du vill gå ner i vikt och har provat både kostomläggning och träning men ingenting händer så kan det handla om att kroppen behöver göra sig fri från stress och toxiner. Återhämtning är synnerligen viktig i form av tillräckligt med sömn, meditation, mindfulness, reflektion, göra något som du tycker är roligt, umgås med dem du tycker om eller att promenera i naturen.

error: Content is protected !!