Du har säkert hört ordspråket: ensam är stark. Inget kan vara mera fel än det. För att kunna fullfölja dina strategier mot ditt mål behöver du hjälp, stöd och en plan. Att ha någon att prata med, fråga och få verktyg att använda är ovärderligt under processen. Att kunna gå mot sitt mål i en relativt rak linje utan onödiga avbrott och misstag ger motivation, glädje och styrka. Att plocka de bästa bären och veta var man ska leta är av största värde. Oavsett om du vill ändra ditt sätt att leva privat eller om du önskar att byta karriär är strategier lika viktiga. Att ha ett mål utan att ha en plan för att nå dit kan definieras som en dröm. Hur ska du kunna ta dig från A till B om du inte vet vägen? Undersökningar och forskning har visat att de som har en samtalspartner, livsstrateg eller coach, lyckas snabbare och bättre än de som harvar rundor på egen hand. Varför ödsla tid i livet som är så kort? Med en coach kommer du snabbt på banan och upplever att du kommer framåt mot ditt mål. När det första framsteget är avklarat så sprider sig din motivation och dina avklarade hinder som ringar på vattnet.

Ordet coach är idag ett ganska utslitet begrepp som i grund och botten är ett samlingsord för tränare, instruktör, ledare, rådgivare, utvecklingsstöd och vägledare. Hur man än väljer att se det så kan ingen coach i världen trolla och fixa ett liv till dig som du är nöjd med.

Coachen är ett stöd och ett verktyg, med andra ord din verktygslåda, men det är du själv som måste göra förändringarna. Därför är det viktigt att du verkligen har tänkt igenom din situation och funnit att du själv är den sabotör som hindrar dig från att nå de mål du önskar. Du kan aldrig skylla på någon annan. Visserligen kan vissa omständigheter och livshändelser utlösa en situation som innebär att du tappar gnistan på vägen mot ditt mål, vilket skapar frustration hos dig. Om det är detta som händer dig, är coachning rätt väg att gå.

Det är du som genomför förändringen

Förändringen är viktig och den bygger på din motivation och fria vilja och att ha tilltro till din egen förmåga. Så, om du längtar efter det genombrott som får dig att komma framåt mot ditt mål, utan att din inre sabotör står i vägen, då kan du ta steget idag. Tillsammans arbetar vi mot att du ska lyckas med det du vill nå. Vi stakar ut en plan som du kan följa punkt för punkt. Vi kallar planen S.M.A.R.T.-plan. Varje mål och delmål behöver vara S.M.A.R.T. (Specifikt – Mätbart – Attraktivt – Realistiskt och Tidsbestämt). Det är nämligen planen som är målet och du lägger ut lämpliga delmål under färden. Utan en plan att följa är du vilsen och det kommer hela tiden avbrott och hinder som sätter käppar i hjulet. Har du en dröm, ett mål, är det absolut nödvändigt att ha en plan. Saknar du en plan kommer ditt mål att förbli, endast en dröm.

Det är inte säkert att du faktiskt vet vilket ditt mål är. Då får du hjälp att hitta det eftersom du behöver veta målet för att kunna ta dig dit. ”Vet du inte vägen till Paris, kan du inte hitta dit”. Oavsett om du vill nå ett mål inom privatliv eller arbetsliv, är tillvägagångssättet detsamma. En viktig sak som jag redan nu vill att du ska veta är, att jag verkligen är helt övertygad om att du kommer att lyckas. Jag hjälper dig att nå dit du vill!

error: Content is protected !!